NORI PRISIJUNGTI?

„Ką man daryti, jeigu noriu prisijungti prie iniciatyvos „Milijonas ąžuolų Lietuvai“ – vienas iš dažniausiai užduodamų klausimų.
Prie šios iniciatyvos gali prisijungti kiekvienas. Mažiausia, ką jis gali padaryti, tai pasodinti ąžuolą.

Jeigu nori skirti daugiau laiko ir energijos šiai iniciatyvai, tu gali:
1. Dalyvauti iniciatyvos organizaciniam komitete.
Komitetas daugiausia dirba internetu arba telefonu ir vieną kartą per mėnesį renkasi į susirinkimus. Susirinkimai vyksta Vilniuje. Jų metu aptariami nuveikti darbai, planuojami ir pasiskirstomi darbai artimiausiam mėnesiui. Organizacinio komiteto nariai kuria iniciatyvos viešinimo ir išpildymo priemones, reprezentuoja iniciatyvą įvairioms instancijoms ir galimiems rėmėjams, žiniasklaidos priemonėms: veda prezentacijas, dalyvauja TV laidų filmavime, atsako į žurnalistų klausimus. Atvykęs į susirinkimus gali greičiau pagauti pagrindinės idėjos esmę, suprasti kodėl yra sodinami ąžuolai Lietuvoje, kaip tą idėją perduoti kitiems. Artimiausias susirinkimas balandžio 26 d. 10 val.

2. Tapti savo miesto, savivaldybės ar miestelio Ąžuolijos viršaičiu.
Jeigu tau rūpi ir manai, kad gali suorganizuoti ąžuoliukų sodinimą savo mieste ar bendruomenėje, kviečiame tapti Ąžuolijos viršaičiu. Viršaičiai derina su vietine valdžia vietas, kuriose galima sodinti ąžuoliukus, planuoja ir vykdo visus galimus vietinės savivaldos įsitraukimo į iniciatyvą variantus, organizuoja ąžuoliukų sodinimo ir priežiūros talkas. Šiuo metu jau turime Ąžuolijų viršaičius Biržuose, Utenoje, Kupiškyje.

3. Dalyvauti ąžuolų sodinimo ir priežiūros talkose savo gyvenamoje vietoje.

4. Remti iniciatyvą, dalijantis savo profesinėmis žiniomis ir patirtimi.
Jeigu  esi miškininkas, dendrologas, galbūt turi naudingų žinių ir gerų patarimų kaip sodinti ir prižiūrėti ąžuolus; jeigu esi rinkodaros specialistas ar žurnalistas, gal būt žinai kaip ir gali prisidėti prie iniciatyvos viešinimo; o gal tu esi iliustratorius ir gali papuošti knygą nuostabiais piešiniais?

5. Prisidėti prie projekto finansiškai.
Pervesti savo 2% paramą VšĮ „Milijonas ąžuolų“, įm.k. 304770371 arba bet kokią norimą pinigų sumą į iniciatyvos MĄL sąskaitą banke LT967300010154908783

6. Dalyvauti bet kuriame iš tęstinių iniciatyvos projektų:
1. Knygos “Milijono ąžuolų pasakos ir legendos” kūrime ir leidyboje.
2. Milijono ąžuolų jaunuolyno kūrime.
3. Edukacinės veiklos “Ąžuolo gimimas ir gyvenimas” kūrime (Trakų raj. Gervinių kaimas)