Pasodinti milijoną ąžuolų Lietuvoje siekiant stiprinti savo ryšį su protėvių žeme, suvokiant savo šaknis, bei skatinti benduomeniškumą visuomenėje.

Idėja

Iniciatyvą “Milijonas ąžuolų Lietuvai” organizuoja ne pelno siekianti organizacija VšĮ “Milijonas ąžuolų”, jungianti grupę paprastų, aktyvių lietuvaičių, kuriems rūpi šiandienos Lietuva ir tai, kas liks mūsų ateities kartoms. Ąžuolų sodinimo idėja skirta stiprinti kiekvieno lietuvio ryšį su savim, gimtuoju kraštu, protėvių palikimu ir skatinti bendrystę.

Ši iniciatyva finansuojama organizacijų ir privačiomis rėmėjų lėšomis. Taip pat galima prisidėti neatlygintinais darbais, savanoryste ir natūra: ąžuoliukais, transportu, mediena kuoliukams, pasodintų medžių priežiūra, projekto viešinimo ir dizaino darbais.

Jau pasodinai Ąžuolą

APIE INICIATYVĄ

Pagrindinis iniciatyvos “Milijonas ąžuolų Lietuvai” tikslas: sąmoningai, t.y. suvokiant iniciatyvos misiją ir dalyvaujant fiziškai, pasodinti milijoną ąžuolų Lietuvoje, daigintų iš lietuviškų gilių; skatinti bendrystę.
Iniciatyvos “Milijonas ąžuolų Lietuvai” Misija: Sodinti ąžuolus, susijungiant su savo esme ir gamta, bei siekiant atkurti savo ryšį su protėviais ir stiprinti šaknis su Lietuva.

Kiti iniciatyvos tikslai ir tęstiniai projektai:

 • Ritualinių jėgos vietų projektavimas ir apsodinimas ąžuolais. Pasodintų ąžuolų priežiūros paslaugų organizavimas.
 • Ąžuolų jaunuolynų ir edukacinės veiklos “Ąžuolo gimimas ir gyvenimas” sukūrimas.
 • Knygos “Milijono ąžuolų pasakos ir legendos” sukūrimas ir išleidimas.

Iniciatyvos veiklos kryptys ir eiga:

 1. Sodinami ąžuolai:
  įgyti savomis lėšomis ir sodinami pavienių asmenų ar organizacijų savose teritorijose;
  nupirkti už iniciatyvos “Milijonas ąžuolų Lietuvai” (MĄL) lėšas ir sodinami bendruose, t.y. savivaldybių ar urėdijų žemės plotuose;
  nupirkti už iniciatyvos MĄL lėšas ir sodinami pavienių asmenų ir įstaigų teritorijose.
 1. Ieškoma parkų, urėdijų, Savivaldybių, valstybės įstaigų, kurios turi arba gali skirti laisvas teritorijas ąžuolų sodinimui.
 2. Organizuojamos talkos pasodintų ąžuoliukų bendruose plotuose priežiūrai ir laistymui.
 3. Organizuojamos gilių rinkimo talkos ir ąžuoliukų daiginimas, auginimas konteineriuose.
 4. Visi pasodinti ąžuolai registruojami į vieną bendrą registrą www.milijonasazuolu.lt